Yksin matkustavat lapset

Yksin matkustavat lapset

Yksin matkustavat lapset


Huolehdimme lapsestanne, kun hän käyttää meidän yksin matkustavan lapsen saattajapalveluamme (UMNR).

 • Varmistamme sen, että lapsenne ohjataan turvatarkastuksen ja lentoaseman läpi lähtöportista lentokoneeseen.
 • Lentokoneessa lapsi luovutetaan matkustamohenkilökuntamme huolenpitoon ja häntä autetaan matkatavaroiden osalta.
 • Kohteessa lapsi luovutetaan teidän kirjallisesti määrittämällenne henkilölle.


Ketkä saavat käyttää yksin matkustavan lapsen saattajapalvelua?

 • Yksin matkustavan lapsen saattajapalvelun voi varata 5–15-vuotiaille lapsille.
 • Alle 5-vuotiaat lapset ovat valitettavasti liian nuoria matkustaakseen ilman vanhempaa.
 • Yli 15-vuotiaat lapset matkustavat aikuisina.


Pakollinen 5–11-vuotiaille lapsille

5–11-vuotiaille lapsille yksin matkustavan lapsen saattajapalvelun käyttäminen on pakollista, kun he matkustavat yksin tai ilman aikuista (16-vuotiaat ja sitä vanhemmat).


Mahdollinen 12–15-vuotiaille lapsille

12–15-vuotiaat lapset voivat matkustaa yksin tai käyttäen yksin matkustavan lapsen palvelua. Jos päätätte olla käyttämättä palvelua, he matkustavat yksin. Suosittelemme siinä tapauksessa heitä ottamaan mukaan asiakirjat, jotka osoittavat, kuka heidät ottaa mukaansa kohteessa, missä he majoittuvat ja vanhemman tai laillisen holhoojan yhteystiedot.


Muut ehdot

 • Jos meistä vaikuttaa siltä, että huonon sään tai muiden poikkeuksellisten seikkojen vuoksi on olemassa mahdollisuus, että lento laskeutuu jollekin muulle lentoasemalle kuin kohteeseen, emme salli lapsen matkustaa yksin tällaisella lennolla.
 • Yksin matkustavien lasten ei ole sallittua matkustaa lemmikkieläinten kanssa, riippumatta siitä, olisivatko eläimet koneen matkustamossa vai tavararuumassa.
 • Jos lapsi saattaa tarvita lennolla sairauden vuoksi lääkkeitä, hänen tulee itse kyetä ottamaan ne. Matkustamohenkilökuntamme ei voi antaa lääkkeitä eikä säilyttää niitä viileässä.


Varaaminen

Yksin matkustavan lapsen saattajapalveluvarauksen tekemistä varten lähettäkää meille sähköpostikirje osoitteeseen support@nyx.ee.

Yksin matkustavan lapsen saattajapalvelusta peritään pieni lisämaksu – 20 euroa yhtä lasta ja lentoa kohti. Se on tarpeen, jotta voimme varmistaa lapsenne turvallisuuden ja hyvinvoinnin koko matkan aikana.


Matkalle valmistautuminen

Olemme vahvistaneet ankarat toimenpiteet, jotka takaavat lapsenne turvallisuuden matkan jokaisessa vaiheessa.

Lapsen vanhemman tai laillisen holhoojan pitää ennakolta täyttää kaavake, jossa tulee esittää lapsen henkilötiedot, matkareitti ja niiden henkilöiden nimet, jotka luovuttavat lapsen henkilökunnallemme lähdössä ja joille luovutamme lapsen perille saavuttaessa.

Ladatkaa yksin matkustavan lapsen kaavake alempaa ja esittäkää se edustajillemme lentoasemalla lapsen lähtöselvityksen yhteydessä (kolme kopiota). Viivästysten välttämiseksi täyttäkää ehdottomasti koko kaavake ja tuokaa kaikki kolme kappaletta lennon lähtöselvityspisteeseen.


Lentoasemalla

 • Varmistakaa, että lapsella on kaikki tärkeät esineet käsimatkatavaroissaan.
 • Lapsen vanhemman/laillisen holhoojan/valtuutetun aikuisen tulisi tuoda lapsi lentoaseman lähtöselvityspisteeseen vähintään tunti ennen lentokoneen lähtöä. Ottakaa ehdottomasti mukaan kaikki kolme yksin matkustavan lapsen kaavaketta.
 • Lapsen vanhemman/laillisen holhoojan/valtuutetun aikuisen tulisi auttaa lasta lähtöselvityksen sekä ruumassa kuljetettavan matkatavaran osalta.
 • Lapsen vanhemman/laillisen holhoojan/valtuutetun aikuisen tulee lähtöselvityksessä esittää voimassa oleva henkilöllisyystodistus ja pysyä lentoasemalla lentokoneen lähtöön asti.
 • Avustava henkilöstömme ottaa lähtöselvityksen jälkeen lapsen huolehdittavakseen ja ohjaa hänet turvallisuustarkastuksen ja lentoaseman läpi lähtöportille, jonne avustaja jää, kunnes lapsi on luovutettu matkustamohenkilökunnalle.

Täyttäkää yksin matkustavan lapsen kaavake TÄSSÄ.