NyxAiri lennule registreerimise ajad

NyxAiri lennule registreerimise ajad

NyxAiri lennule registreerimise ajad

Lennule registreerimisele (check-in) hilinemine võib tähendada lennuki pardale mittelaskmist. Selleks, et jõuaksite oma lennule õigel ajal, on oluline pidada meeles järgmisi lennule registreerimise aegu.


Riigisisestel lendudel:

  • registreerimine avatakse üks tund enne väljumist
  • regsitreerimine suletakse 30 minutit enne väljumist    Rahvusvahelistel lendudel:

  • registreerimine avatakse kaks tundi enne väljumist
  • registreerimine suletakse üks tund enne väljumist


    Lennuk ei oota hilinevaid reisijaid ning hilinevate reisijate osas ei võta NyxAir endale vastutust.