Privaatsuspoliitika

 

Üldine informatsioon

Käesolev Privaatsuspoliitka sätestab, kuidas NyxAir kogub, kasutab, edastab ja töötleb teie iskiuandmeid. Samuti on Privaatsuspoliitikas esitatud teie õigused, meie kontaktandmed ja isikuandmete kaitsemiseks rakendatavad meetmed.

Käesolev privaatsuseeskiri kehtib kõigi isikuandmete kohta, mida meile esitate, kui plaanite reisi, reisite meiega, ostate või kasutate meie teenuseid, külastate meie veebiteenuseid või meiega muul viisil suhtlete. Töötleme isikuandmeid kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse ("GDPR") ma juude kohaldatavate andmekaitsealaste õigusakitdega.

Täpsemat teavet isikuandmete töötlemise kohta leiate allpool.


Andmete koguja

NyxAir OÜ, Peterburi tee 44 11415 Tallinn, Eesti; registrikood: 14361523.


Millal ja kuidas töötleme teie iskuandmeid

NyxAir kogub teie poolt esitatud isikuandmeid, kui kasutatemeie veebilehte või teenuseid, näiteks kui broneerite reisi või võtate ühendust meie klienditeenindusega.

Töötleme reisidega seoses teie isikuandmeid vastavalt ühtsetele lennu- ja reisitööstuse broneerimis- ja reisiandmete standardile, mida elektroonilistes pletisüsteemides nimetatakse PNR-iks (Passenger Name Record). PNR sisaldab reisija nime, aadressi, kontaktandmeid, andmeid tellitud lisateenuste kohta, samuti andmed koos reisivate reisijate kohta. Ühtse standardi eesmärk on lihtstustada lennujaamateenuste osutamist, nagu lennule registreerimine ja pagasi käitlemine, ja standardiseeritud broneerimis- ja reisiandmete edastamine lennufirmade vahel, et reisijad saaksid kasutada mitut lennufirmat sihtkohta jõudmiseks.

Teie nõusolekul võime teie kohta andmeid koguda ka välistest allikatest, näiteks NyxAiri partneritelt (tavaliselt ettevõtted, mille teenuseid võite reisiga seoses kasutada, nagu hotellid või autorendiettevõtted). Andmeid võidakse hankida ka suhtlusvõrgustikest nagu Facebook või Google, kui olete selle mõne meie teenusega ühendanud.


Mis eesmärkidel kasutame teie isikuandmeid?

NyxAir kogub teie isikuandmeid mitmetel eesmärkidel. Isikuandmete kogumine ja nende kasutamine sõltub sellest, milliseid teeneuseid te kasutate ja kas olete loonud kasutajakonto. Kasutame teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Meilt tellitud teenuste pakkumine ja haldamine, samuti meiepoolsete kohustuste täitmine teenuste kasutamisel, näiteks seosers teie broneeringute või maksete haldamisega.
 • Administratiivsed eesmärgid, sealhulgas raamatupidamine, arvete esitamine ja auditeerimine, deebetkaartide autentimine ja kontrollimine, vajalikud immigratsiooni- ja tollikontrollid, seoses tervise ja ohutusega ning muud õigustatud administratiivsed ja/või juriidilised eesmärgid.
 • Teiega sõlmitud lepingu täitmine, näiteks teile vajaliku teabe saatmine ostetud teenuse kohta, sealhulgas teave broneeringu oleku, reisikorralduse muudatuste ja muu sarnase kohta.
 • Teie selgesõnalisel nõusolekul töötleme teie isikuandmeid ka järgmistel eesmärkidel:
   • Meie ja meie partnerite toodete turundamiseks, näiteks uudiskirjade, kampaaniate, eripakkumiste ja teiste turunduspakkumiste edastamiseks.
   • Teenuste täisutamine, analüüsimine, arendamine ja haldamine klientidele pidevalt parema teenuse pakkumise nimel.Millestel õiguslikul alustel töötleme teie isikuandmeid?

Peate töötlema teie teatud isikuandmeid, et saaksime täita teigea sõlmitud lepingut (näiteks, et saaksite reisida). Töödeldav teave sõltub sellest, mis lepingu oleme teiega sõlminu, kuid üldiselt töötleme järgmisi andmeid:

• Teid identifitseerivad andmed, nagu nimi, aadress, sünniaeg, e-posti aadress, telefoninumber, makse andmed, sugu ja passi number.
• Andmed teie broneeringute, reisiplaanide, reisibüroo, broneeringueelistuste, eriabi ja dieedi kohta, mis olete meile broneeringuga seoses edastanud.
• Välistest allikatest hangitud andmed, näiteks parteritelt ja teistelt sellistelt osapooltelt saadud andmed, samuti andmed, mis olema saanud kelleltki, kes on teie nimel broneeringu teinud.
• Andmed, mis edastate meiega, meie klienditoega (sealhulgas helisalvestised) või meie sotsiaalmeedia kaudu ühendust võttes.
• Andmed, mis edastatkse, kui reisite ettevõtte lepingu alusel.

Kui NyxAir on seaduslikult kohustatud teatud isikuandmeid töötlema või salvestama, järgib ta seda seaduslikku kohustust. Selle hulka kuuluvad näiteks seaduslikud kohustused seoses aruandluse, tolli- ja immigratsiooni nõuete ja õiguskaitsega.

Samuti töötleme teie isikuandmeid pettuste ja turvaküsimuste ennetamiseks, uurimiseks või nendest teatamiseks ning õiguskaitseasutustega koostöö tegemiseks. Teie andmete töötlemine on üldjuhul mõlema osapoole huvides.


Kui te olete andnud oma nõusoleku

Töötleme teie kohta lisaks teatud isikuandmeid, kui olete meile annud selleks nõusoleku. Teil on õigus iga ajal nõusolekust loobuda.

Töötleme järgmisi andmeid ainult siis, kui olete andnud meile selle kohta selgesõnalise, konkreetse, teadliku ja ühemõttelise nõusoleku:

 • Teie kontaktandmete töölemine ja kasutamine turunudseesmärkidel, kui olete broneerimisel või kasutaja loomisel nõustunud meie uudiskirjade saamisega e-posti teel.
 • Andmed meie teenuste kasutamise kohta, sealhulgas reisi- ja broneerimisajalugu.
 • Teie arvutis või telefonis küpsiste või teiste tehnoloogiate abil kogutavad andmed, sealhulgas veebibrauseri tüüp, operatsioonisüsteem, seadme tüüp, veebilehel veedetud aeg, milliseid lehti olete külastanud, millal viimati külastasite meie lehte ja mis veebilehelt te sinna jõudsite.Kellele NyxAir teie isikuandmeid avaldab?

NyxAir jagab teie isikuandmeid ainult allpool kirjeldatud erandjuhtudel.

Välisriikide ametiasutuste nõuete tõttu võivad NyxAir ja teised lennuvõtjad olla kohustatud teie reisiplaanide täitmise võimaldamiseks edastama välisriikide ametiasutustele teatud PNR andmeid ja reisijate eelteavet (API). Selliseid andmeid kasutatakse peamiselt terrorismi ja muude raskete kuritegude ennetamiseks ja nende vastu võitlemiseks. PNR ja API andmete edastamist reguleerib EL direktiiv 2016/681. Edastame teie isikuandmeid ka järgmistele osapooltele, kui see on vajalik teie lendu teostamiseks vastavalt meie veotingimustele:

 • teised lennufirmad ja muud ettevõtted, kes on seitud teie poolt kasutatava teenuse pakkumisega;
 • Ettevõtted, mis osalevad teie lennu broneerimises ja sooritamises, näiteks reisibürood;
 • IT-teenuste pakkujad ja arendajad, kes tagavad meie IT-süsteemide toimimise ja turvalisuse, näiteks WorldTicket Ltd;
 • Makseteenuste pakkuja Maksekeskus AS, sealhulgas pangalingi teenused ja krediitkaardiettevõted, kellega NyxAir teebkoostööd erinevate makselahenduste pakkumisel;
 • Turvaettevõtted ja pettuste ennetamise ja tõkestamisega tegelevad ettevõtted; ja
 • Riigiametid ja õiguskaitseorganid.Kuidas me kaitseme teie isikuandmeid?

Oleme rakendanud ulatuslikke tehnilise ja organisatsioonilisi meetmeid, et kaitsta teie andmeid kadumise, kuritarvitamise ja volitamata ligipääsu eest. Andmete töötlemine ja edastamine teie veebibrauseri ja meie serverite vahel on nõutekohase krüpteerimisega kaitstud ja me täiustame pidavalt oma turvameetmeid.

Meie teenuste eest kaardiga tasumisel saadetakse andmed turvalise ühenduse kaudu, nii et kolmandatel isikutel ei oleks võimalik neid lugeda. Kõik osapooled, kellega teeme kaardimaksete osas koostööd, on sertifitseeritud vastavalt rahvusvahelisele turvastandardile PCI-DSS, mis tähendab, et teie kaardiandmeid töödeldakse väga turvaliselt.


Alltöövõtjad

Kasutame teenuste osutamiseks alltöövõtjaid. Meie alltöövõtjad töötlevad isikuandmeid NyxAiri nimel ja vastavalt NyxAiri antud juhistele. Kõik alltöövõtjad, kes meie nimel isikuandmeid töötlevad, on meiega vastavalt kehtivatele seadustele sõlminud isikuandmete töötlemise lepingu. Kasutame alltöövõtjaid mitmetes valdkondades, näiteks IT-teenused nagu broneerimissüsteem ja selle haldamine.


Kui kaua teie isikuandmeid säilitame?

Salvestame teie isikuandmed, kui see on töötlemise eesmärgil vajalik.

Kui olete meie veebilehel loonud kasutajakonto, salvestatkse teie andmed seni, kui teil on meie lehel aktiivne konto.

Kui broneerite reisi NyxAiriga, salvestama teie andmeid kümme aastat peale reisi, et täita seaduslikke ja regulatiivseid nõudeid ning töödelda kõiki kaebusi.


Mis on küpsised ja kuidas NyxAir neid kasutab?

Kasutame oma veebilehel küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad teavet, mis salvestatakse veebisaidi külastamisel teie arvutisse või teisi seadmesse, millega meie veebilehte külastate.

Küpsiseid kasutatakse veebilehtede töötamise tõhustamiseks ning veebilehele haldajale teabe edastamiseks. Küpsised võimaldavad kasutajaid üksteisest eristada, mis omakorda võib anda vastavale kasutajale kohandatud ja sobivama veebilehe kogemuse.

NyxAir kasutab küpsiseid, mis on vajalikud veebilehe korrektseks toimimiseks, et saakste veebilehel navigeerida ja selle funktsioone kasutada. Meie veebileht kasutab küpsiseid ka lehe funktsioonid optimiseerimiseks, kasutajakogemuse parandamiseks ja järgnevate külastuste isikupärasemaks muutmiseks, pidades meeles teie eelistusi. Selliseid küpsiseid kasutatakse ka kasutaja täpsemaks tuvastamiseks, kui logite oma kasutajaga sisse. Lisaks kasutatakse küpsiseid anonüümse statistika koostamiseks, et saada aru, kuidas kasutajad veebilete kasutavad, ja aidata meil veebilehe struktuuri ja sisu parandada.

Mõned meie veebilehel kasutatavad küpsised on nn kolmandate osapoolte küpsised, mille on sedanud mõned meie partnerid. Kui olete sellega nõustunud, kasutavad kolmanda osapoole küpsised teavet meie veebilehe kasutamise kohta. 


Kas privaatsuspoliitikat võidakse tulevikus muuta?

Võime käesolevat privaatspoliitikat aeg-ajalt muuta. Privaatsuspoliitika viimane versioon on alati saadaval meie kodulehel. NyxAiri privaatsuspoliitikat muudeti viimati 13. novemberil 2020.


Teie andmed, teie õigused

Saate alati meie poolt kinnituse, kui oleme teiepoolse taotluse alusel teie andmeid muutnud (näiteks saate kinnituse andmete kustutamise kohta). Teavitame teid alati, kui me ei saa teie poolt esitatud taotlust täita ning anname ka otsuse põhjused. Isikuandmete taotlusi saab tasuta esitada kord kuue (6) kuu jooksul. Jätame endale õiguse tagasi lükata põhjendamatult korduvad, ülemäärased või selgelt alusetud taotlused.


Nõusolekust loobumine

Kui töötleme teie isikuandmeid vastavalt teie nõusolekule, on teil õigus igal ajal meiega ühendust võttes oma nõusolekust loobuda. Lõpetame seejärel teie nõusolekult põhinevate isikuandmete töötlemise. Oma nõusoleku saate tühistada ainult edaspidiseks töötlemiseks, mitte juba toimunud andmete töötlemiseks. Kui te loobute oma nõusolekust, võib see tähendada, et te ei saa enam teie jaoks kohandatud pakkumisi ega mõnda meie teenust täielikult kasutada.

Samuti on teil õigus keelduda turunduskirjadest. Kõik teile saadetud turunduskirjad sisaldavad linki, mida saate kasutada edasistest turunduskirjadest loobumiseks.

Pange tähele, et kuigi olete meid teavitanud soovist turunduskirju enam mitte saada, võime teile siiski edastada teavet, mis on vajalik teie ees võetud kohustuste täitmiseks, näiteks broneeringu kinntused ja muu teave seoses broneeringutega.


Õigus andmete parandamiseks ja kustutamiseks

Kui teie isikuandmed on valed, puudulikud või ebaolulised, on teil võimalus sisse logida ja andmeid parandada või taotleda andmete parandamist või kustutamist, saates kiri aadressil support@nyx.ee. Pange tähele, et andmete kustuamine võib tähendada, et NyxAir ei saa broneeritud teenuseid osutada ja teie kasutajakonto võidakse sulgeda.


Õigus andmete töötlemise piiramiseks

Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist või taotleda isikuandmete kasutamise lõpetamist. Tõenäoliselt ei ole sel juhul võimalik enam NyxAiril teile teenuseid pakkuda.


Õigus andmetele juurdepääsu saamiseks

Teil on õigus taotleda teile oma isikuandmete edastamist, kui soovite infot selle kohta, kuidas või milliseid teie isikuandmeid me töötleme. Teil on õigus nõuda meie registrist oma isikuandmete koopiat. NyxAir avaldab teile isikuandmed ainult juhul, kui suudame teie isiku kinnitada.


Õigus kaebuse esitamiseks

Meie jaoks on äärmiselt oluline, et tunnekiste ennast turvaliselt ja seetõttu töötleme isikuandmeid ülima austusega. Kui te arvate, et töötleme teie isikuandmeid ebasobival viisil, võite meiega ühendust võtta. Samuti on teil õigus esitada kaebus Eesti Andmekaitse Inspektsioonile veebilehel www.aki.ee.


Õigus töötlemine vaidlustada

Teil on õigus vaidlustada teie isikuandmete töötlemine, mis põhineb meie õigustatud huvil. Kui mei ei suuda näidata teie andmete töötlemiseks ammendavaid õiguspäraseid põhjuseid, mis kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused, või et töötlemine toimub õiguslike nõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks, ei töötle me enam teie isikuandmeid.


Õigus andmete kustutamisele

Võite paluda meil oma isikuandmed kustuda ning me kustutame need põhjendamatu viivituseta, välja arvatud juhul, kui meil on seaduslik põhjus andmete töötlemise jätkamiseks, näiteks taotletud teenuste osutamiseks või seaduslike nõuete või õiguste täitmiseks.


Kontaktandmed

Kui teil on isikuandmete töötlemise, meie turunduse või käesoleva privaatsuspoliitika osas küsimusi või probleeme, võtke meiega ühendust aadressil support@nyx.ee.
NyxAir OÜ, Peterburi tee 44/2 11415, Tallinn, Eesti