Resa med barn

Resa med barn

Resa med barn & spädbarn

Vår kabinpersonal är utbildade för att ta hand om barn och ungdomar och de som flyger med dem för att ge dem bästa möjliga reseupplevelse. Nedan hittar ni all information som kan vara nyttig att veta när du planerar en resa med barn.

Åldersdefinitioner:

  • Spädbarn: upp till 2år
  • Barn: 2-11 år
  • Ungdom: 12-15 år
  • Vuxen: 16+


    Resa med spädbarn

    Spädbarn som inte ännu fyllt 2år och som reser i vuxens knä reser gratis ombord på våra flygningar. Ett spädbarn mellan 2 månader och 2 år kan åka i sin egen, framåtvända, godkända bilbarnstol. I detta fall reser barnet på barnbiljett. Nyxair tillhandahåller inte bilbarnstolar.