Loomadega reisimine

Loomadega reisimine

Lemmikloomadega reisimine


NyxAiri lendudele on soovi korral võimalik kaasa võtta vähemalt kaheksa kuu vanuseid lemmikloomi. Loomi saab turvaliselt ja mugavalt transportida lennuki salongis või pagasiruumis, sõltuvalt looma liigist, suurusest ja kaalust. Lemmikloomade pagasiruumis transportimisel tagatakse seal sama temperatuur ja õhurõhk, mis reisijate kabiinis. Lubatud lemmikloomade arv lendudel on piiratud, mistõttu soovitame sellised broneeringud teha aegsasti enne lendu.

Järgime rahvusvahelisi eeskirju ja soovitusi teie lemmiklooma ohutuse ja tervise tagamiseks lennureisil. Palun tutvuge ja järgige alpool toodud nõuded loomade tranporitmisel. Nõuete mittetäitmisel võime keelduda teie lemmiklooma transportimisest.


Lemmikloomatasud

Lemmikloomade transportimisel rakendatakse fikseeritud tasu 20 eurot ühe transpordikorvi/-puuri ja lennu suuna kohta.

Teenistus- ja tugiloomad (näiteks juhtkoerad) võivad aktiivses teenistuses olles reisida salongis ilma lisatasuta. Inimese kohta on lubatud kaasa võtta maksimaalselt üks teenistusloom.


Lemmikloom salongis

 • Salongis on lubatud ainult kassid ja koerad.
 • Salongis reisivat kassi või koera arvestatakse kui ühte käsipagasit.
 • Looma transpordikorvi/-puuri maksimaalsed mõõtmed on 40 x 25 x 23 cm.
 • Selle maksimaalne kaal koos loomaga on 8 kg.
 • Reisijad võivad käsipagasina võtta kaasa ühe transpordikorvi/-puuri.
 • Lubatud on nii pehmed kui kõvad transpordikorvid, kuid need peavad olema sobivad loomade transpordiks. Transpordikorv/-puur peab olema piisavalt suur, et loom saaks selles püsti tõusta, lamada ja mugavalt ümber pöörata.
 • Transpordikorv/-puur peab olema piisavalt suur, et loom saaks selles püsti tõusta, lamada ja mugavalt ümber pöörata
 • Lemmikloom peab olema oma transpordikorvis/-puuris kogu lennu vältel ning see tuleb asetada teie ees oleva istme alla.
 • Ühes transpordikorvis/-puuris võib olla korraga kuni kaks kassi või koera, kuid see peab mahtuma teie istme alla ning selle kogukaal ei tohi olla rohkem kui 8 kg.Lemmikloom pagasiruumis

 • Registreeritud pagasina reisivad loomad peavad olema lekkekindlas, tugevas, tihedas, puhtas ja desinfitseeritud transpordipuuris/-konteineris.
 • Transpordipuur/-konteiner peab olema valmistatud klaaskiust, metallist (ei tohi olla keevitatud ega traatvõrgust), jäigast plastist, täispuidust või vineerist ning selle külgedel peavad olema käepidemed ja see peab olema jäiga põhjaga. Võrkpõhjaga transpordipuurid/-konteinerid on keelatud.
 • Lemmiklooma transpordipuuris/-konteineris peavad olema anumad vee ja toiduga. Konteineri põhi peab olema kaetud ajalehtede või saepuru kihiga. Heina või õlgede kasutamine ei ole lubatud.
 • Lemmiklooma mugavuse huvides peab kasutatav transpordipuur olema piisavalt suur, et loom saaks seal püsti tõusta, lamada ning ümber keerata.
 • Üle 14 kg kaaluvad loomad peavad reisima eraldi transpordipuurides/-konteinerites.
 • Ühes puuris on lubatud transportida kuni kaht täiskasvanud looma, kes on harjunud koos olema. Mitme lemmiklooma transportimisel ühes puuris võib iga looma maksimaalne kaal olla 14 kg.
 • Samas puuris on lubatud transportida ka maksimaalselt kolme sama pesakonna kuni kuuekuulist looma.