Erikoismatkatavara

Erikoismatkatavara

Erikoismatkatavarat


Hyväksymme erikoismatkatavarat kaikilla lennoillamme, mutta koska matkatavaratilan koko voi lentokonetyypistä riippuen vaihdella, erikoismatkatavaran kuljetus tapahtuu aina siihen tarvittavan tilan olemassa olosta riippuen ja tällaisen matkatavaran lennolle mukaan ottaminen tulee varata viimeistään kolme tuntia ennen lentoa. Mitä aikaisemmin pyyntönne saamme, sitä suurempi mahdollisuus on, että voimme ottaa erikoismatkatavaranne koneeseen.

Tavalliseen matkatavaraan verrattuna erikoismatkatavaraa koskevat toisenlaiset säännöt ja sen kuljettamisesta perimme erillisen maksun jokaista pakkausyksikköä ja yhtä lentosuuntaa kohti. Matkatavaran katoamisen tai vahingoittumisen yhteydessä erikoismatkatavara katsotaan ruumassa kuljetettavaksi matkatavaraksi ja sen mukaan myös taloudellinen vastuumme on rajoitettu.

Erikoismatkatavara tulee pakata erikseen ja yksi pakkaus saa sisältää enintään yhden artikkelin.

Mikä katsotaan erikoismatkatavaraksi?

Erikoismatkatavaraksi katsotaan laukku, jonka mitat ylittävät 158 cm (pituus + leveys + korkeus) yhdessä kädensijan ja pyörien kanssa; samoin erikoismatkatavaroita ovat myös matkatavaroiden muut lajit.

Jokaisen ruumassa kuljetettavan laukun enimmäispaino on 32 kg.

Lastenvaunut ja turvaistuimet

Jos matkustatte vauvan tai 2–11-vuotiaan lapsen kanssa, voitte lapsen lippuun kuuluvan matkatavaran lisäksi lähtöselvittää maksutta yhdet lastenvaunut ja yhden turvaistuimen.

Lastenvaunujen ja/tai turvaistuimen lähtöselvittämiseksi teidän tulee mahdollisten vahinkojen aiheuttamisen välttämiseksi käyttää lastenvaunupussia tai lujaa kuorta. Lastenvaunujen pyörien tulee lennon aikana olla vaunujen alla, jotta vaunujen ja muun matkatavaran vahingoittumisen riski olisi pienempi. Suurimmassa osassa lentokenttiä on mahdollista ostaa lastenvaunujen pakkaamiseen tarkoitettuja pusseja. Yrityksemme NyxAir on ympäristötietoinen ja siksi pyydämme teitä palauttamaan lastenvaunupussit.

Pyörätuolit

Voitte aina ottaa NyxAirin lennolle maksutta mukaan pyörätuolin. Pyörätuoli tulee lähtöselvittää viimeistään 48 tuntia ennen lentoa. Pyörätuolipaikan varaamiseksi ottakaa yhteyttä asiakaspalveluumme osoitteeseen support@nyx.ee ja ilmoittakaa varauksenne numero, päivämäärä ja lentoreitti, jolle haluatte pyörätuolinne lähtöselvittää, samoin myös pyörätuolin kuvaus mittoineen ja painoineen. Huomatkaa, että enimmäismitat ovat 80 x 50 x 70 cm ja enimmäispaino 50 kg.

Sähköisiä pyörätuoleja koskevat erikoissäännöt, koska niissä käytettävät tietyntyyppiset akut eivät ole lentokoneissa sallittuja ja siten tällaisen pyörätuolin kuljettaminen on kiellettyä. Lisätietojen saamiseksi ja sekä lentoasemalla että koneessa tarvittavan avun varaamiseksi napsauttakaa tästä.

Urheiluvarusteet

Golflaukut

Yksi golflaukku saa sisältää yhden golfmailasarjan, golfpallot ja tiit ja sen enimmäispaino saa olla 15 kg. Yhden golfvarustuslaukun kuljettamisen hinta yhtä lentosuuntaa kohti on 20 euroa ja sen voi varata joko samaan aikaan lipun rekisteröinnin kanssa tai sen jälkeen valinnan ”Minun varaukseni” kohdalta.

Sukset ja lumilaudat

Yksi suksipakkaus saa sisältää yhden parin suksia tai yhden suksipakkauksessa oleva lumilaudan, sen lisäksi yhden lisälaukun, jossa on hiihtojalkineet/kypärä. Nämä kaksi laukkua katsotaan yhdeksi matkatavarapaikaksi, jonka enimmäispaino saa olla 20 kg. Suksipakkaus maksaa 20 euroa yhtä lentosuuntaa kohti ja sen voi varata joko samaan aikaan lipun rekisteröinnin kanssa tai sen jälkeen valinnan ”Minun varaukseni” kohdalta.

Polkupyörä

Polkupyörän mukaan ottaminen lennolle on sallittua vain siinä tapauksessa, että se on pakattu sopivaan suojaavaan pussiin, polkupyörälaatikkoon tai muuhun vastaavaan pakkaukseen ja sen enimmäispaino ei ylitä 20 kiloa. Polkupyörän kuljettaminen lentomatkalla maksaa 20 euroa yhtä lentosuuntaa kohti ja sen voi varata joko samaan aikaan lipun rekisteröinnin kanssa tai sen jälkeen valinnan ”Minun varaukseni” kohdalta. Valitettavasti emme voi ottaa lennoille sähköpolkupyöriä, koska akulla toimivat polkupyörät katsotaan vaarallisiksi tavaroiksi ja niiden kuljetus ei ole NyxAirin lennoilla sallittua.

Sukellusvarusteet

Sukellusvarusteiksi katsotaan yksi matkatavarayksikkö enimmäispainoltaan 20 kg ja se voi sisältää:

 • yhden happipullon (tyhjä ja avoimella venttiilillä)
 • yhden säätösarjan
 • yhden säätösarjan
 • yhden maskin, kaksi uimaräpylää ja yhden hengitysputken
 • yhden paristottoman taskulampun

Sukellusvarusteet maksavat 20 euroa yhtä lentosuuntaa kohti ja ne voi varata joko samaan aikaan lipun rekisteröinnin kanssa tai sen jälkeen valinnan ”Minun varaukseni” kohdalta.

Kalastusvälineet

Onkivavan tulee olla pakattuna lujaan suojukseen ja sen kuljetusta ei tarvitse ennakolta varata. Lisämaksua ei sovelleta.


Soittimet

Soittimen mukaan ottaminen lennolle tulee lähtöselvittää ja sen tulee olla hyvin pakattuna lujaan kuoreen tai lujaan rasiaan/laatikkoon, enimmäispaino on 15 kg. Yhden soittimen kuljettaminen maksaa 20 euroa yhtä lentosuuntaa kohti ja sen voi varata joko samanaikaisesti lipun rekisteröinnin kanssa tai sen jälkeen valinnan ”Minun varaukseni” kohdalta.

Lääkintävarustus

CPAP-laitteet

Osa laitteista toimii verkkovirralla ja niiden ennakolta varaaminen ei ole tarpeen, jos niiden mitat vastaavat käsimatkatavaran mittoja eli 40 x 50 x 25 cm ja enimmäispainoa 8 kg. Jos päätätte ottaa sellaisen varusteen lähtöselvitettävänä matkatavarana, se tapahtuu teidän omalla riskillämme ja mahdollisen vahingon aiheutuessa teillä ei ole oikeutta mihinkään korvaukseen.

Paristoilla/akuilla toimivat CPAP-laitteet katsotaan sähköisiksi laitteiksi, joiden lennolle mukaan ottamista koskevat tietyt rajoitukset ja jotka vaativat siksi lennolle otettaviksi ennakolta saadun hyväksynnän.

Uurnat

Hautaamiseen tarkoitetut uurnat ovat lennolla sallittuja käsimatkatavarana ja niiden ennakolta rekisteröintiä erikoismatkatavarana ei tarvita. Uurnien osalta tulee olla täytettyinä seuraavat ehdot.

 • Uurnan tulee olla ammattimaisesti sinetöity ja pakattu neutraaliin pakkaukseen.
 • Uurna saa sisältää vain tuhkan yhdessä mahdollisen nimikyltin kanssa.
 • Uurnaa koskevat käsimatkatavaroitamme koskevat määräykset (enimmäismitat 40 x 50 x 25 cm ja enimmäispaino 8 kg).
 • Matkustajalla tulee olla mukana kaikki tarvittavat asiakirjat (jotka antaa hautaustoimisto).
 • Sinetöity ja pakattu uurna asetetaan matkustajan edessä olevan istuimen alle.


Aseet, urheiluaseet ja ampumatarvikkeet

Aseiden ja ampumatarvikkeiden lennolle mukaan ottaminen on sallittua ainoastaan ruumassa kuljetettavana matkatavarana ja sillä ehdolla, että niiden kuljettaminen tapahtuu vaarallisten tavaroiden kuljetukselle säädettyjen sääntöjen mukaisesti. Aseiden kuljetuksen tulee olla varattuna ennen lentoa ja matkustajan tulee ilmoittaa matkatavaran sisällöstä lähtöselvityksen yhteydessä.

Jos haluatte ottaa lennolle mukaan aseita tai ampumatarvikkeita, sen tulee olla ennakolta rekisteröityä meidän asiakaspalvelumme kautta lähettämällä tarvittavat tiedot osoitteeseen support@nyx.ee. Aseiden kuljetuksesta peritään 20 euron maksu yhtä esinettä ja lentosuuntaa kohti aseen tyypistä riippumatta. Kansainvälisillä lennoilla on aseiden ja ampumatarvikkeiden kuljettaminen kiellettyä.

Aseiden kuljettaminen

 • Olette velvollinen ilmoittamaan lähtöselvityksen parissa toimivalle henkilökunnallemme siitä, että rekisteröitte lennollenne mukaan otettavan lataamattoman aseen.
 • Olette velvollinen lähtöselvityksessä esittämään itsellenne kuuluvan aseluvan, jonka tulee olla Viron poliisilaitoksen myöntämä ja jossa tulee olla voimassa oleva leima. Ainoa poikkeus tästä on voimassa siinä tapauksessa, että teillä on olemassa Viron poliisin vahvistama todistus aseen lainaamisesta Viron aselain (1996:67), (RPS 551.26.11-04) 9 § 2 luvun mukaisesti.
 • Aseen tulee olla kunnolla pakattuna yhteen laukkuun, joko koottuna tai purettuna.
 • Kohteeseen saavuttaessa asetta ei aseteta saapuvan matkatavaran kuljetinhihnalle. Sen sijasta ase annetaan henkilöllisyyden tarkastuksen jälkeen henkilölle, joka on rekisteröinyt sen lennolle. Ottakaa perille saavuttuanne yhteyttä maahenkilöstöömme, niin autamme teitä saamaan aseen haltuunne.

Ampumatarvikkeiden kuljettaminen

 • Teillä saa olla mukananne enintään 5 kg ampumatarvikkeita. Ampumatarvikkeiden tulee olla ruumassa kuljetettavana matkatavarana alkuperäispakkauksessa, jossa patruunat ovat toisistaan hyvin erotettuina. Patruunat eivät saa olla rasiassa irtonaisina.
 • Sallittuja ovat ainoastaan vaarallisten tavaroiden YK-numeroryhmään UN0012 ja UN0014 kuuluvat ampumatarvikkeet. Jos ette ole varma, millainen ampumatarvikkeidenne UN-numero on, ottakaa tietojen saamiseksi omaan jälleenmyyjäänne yhteyttä.
 • Ampumatarvikkeiden tulee olla turvallisesti pakattuina ja olla erillisessä laukussa aseesta erillään. Jos päätätte purkaa aseenne, tulee ampumatarvikkeiden olla samassa laukussa aseen tukin kanssa.
 • Sallittua ei ole pakata ampumatarvikkeita yhteen muiden matkustajien ampumatarvikkeiden kanssa siten, että yhdessä laukussa on yli 5 kg ampumatarvikkeita.


Erikoismatkatavaran kuljetuksen maksaminen lentoasemalla

Erikoismatkatavaran kuljetuksen maksamiseen lentoasemalla liittyy 20 euron palvelumaksu matkatavarayksikköä kohti. Huomatkaa, että kaikki lentoasemat toimivat käteistä rahaa käyttämättä.


Erikoismatkatavaramaksun palauttaminen

Erikoismatkatavaratilauksen voi perua ja sitä koskevan maksun saada takaisin suorittamalla peruutuksen viimeistään 24 tuntia ennen lentoa. Myöhemmän perumisen yhteydessä erikoismatkatavaramaksua ei palauteta. Tilauksen perumiseksi ottakaa yhteyttä osoitteeseen support@nyx.ee tai omaan matkatoimistoonne, riippuen siitä, mistä erikoismatkatavaratilauksen varasitte.