Tietosuojakäytäntö


Yleistä tietoa

Tämä tietosuoja käytäntö säätää sen, miten NyxAir kerää, käyttää, toimittaa ja käsittelee teidän henkilötietojanne. Tietosuojakäytännössä on myös esitettyinä teidän oikeutenne, meidän yhteystietomme ja henkilötietojen suojaamiseen sovellettavat toimenpiteet.

Tämä tietosuojakäytäntö koskee kaikkia henkilötietoja, jotka meille esitätte, kun suunnittelette matkaa, matkustatte kanssamme, ostatte tai käytätte palveluitamme, käytte verkkosivustollamme tai kommunikoitte kanssamme muulla tavoin. Käsittelemme henkilötietoja Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja muun sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tarkempaa tietoa henkilötietojen käsittelystä löydätte alempaa.


Tietojen kerääjä

NyxAir OÜ, Peterburi tee 44 11415 Tallinn, Viro; rekisterikoodi: 14361523.


Milloin ja miten henkilötietojanne käsittelemme?

NyxAir kerää esittämiänne henkilötietoja, kun käytätte verkkosivustoamme tai palveluitamme, esimerkiksi kun varaatte matkan tai otatte asiakaspalveluumme yhteyttä.

Käsittelemme matkoihin liittyen teidän henkilötietojanne yhtenäisten lento- ja matkailualan varaus- ja matkatietojen standardin mukaisesti, jota sähköisissä lippujärjestelmissä kutsutaan nimellä PNR (Passenger Name Record). PNR sisältää matkustajan nimen, osoitteen, yhteystiedot, tiedot tilatuista lisäpalveluista, samoin tiedot yhdessä matkustavista matkustajista. Yhtenäisen standardin tarkoituksena on helpottaa lentoasemapalveluiden tarjoamista, kuten lähtöselvitystä ja matkatavaroiden käsittelyä, sekä standardisoitujen varaus- ja matkatietojen toimittamista lentoyhtiöiden välillä, jotta matkustajat voisivat käyttää kohteeseen pääsyyn useampaa lentoyhtiötä.

Suostumuksestanne voimme kerätä teistä tietoja myös ulkopuolisista lähteistä, esimerkiksi NyxAirin kumppaneilta (tavallisesti yrityksiä, joiden palveluita voitte matkaan liittyen käyttää, kuten hotellit tai autovuokraamot). Tietoja voidaan hankkia myös sosiaalisesta mediasta, kuten Facebookista tai Googlesta, jos olette yhdistäneet sen johonkin palveluumme.


Mihin tarkoitukseen käytämme henkilötietojanne?

NyxAir kerää henkilötietojanne moneen tarkoitukseen. Henkilötietojen kerääminen ja niiden käyttäminen riippuu siitä, millaisia palveluita käytätte ja oletteko luonut käyttäjätilin. Käytämme henkilötietojanne seuraaviin tarkoituksiin.

 • Meiltä tilattujen palvelujen tarjoaminen ja hallinnointi, samoin velvollisuuksiemme täyttäminen palveluita käytettäessä, esimerkiksi varaustenne tai maksujenne hallinnointiin liittyen.
 • Hallinnolliset tarkoitukset, mukaan lukien kirjanpito, laskujen esittäminen ja tilintarkastus, debetkorttien todentaminen ja tarkastaminen, tarvittavat maahanmuutto- ja tullitarkastukset terveyteen ja turvallisuuteen liittyen sekä muut perustellut hallinnolliset ja/tai juridiset tarkoitukset.
 • Teidän kanssanne solmitun sopimuksen noudattaminen, esimerkiksi teidän tarvitsemienne tietojen lähettäminen ostamastanne palvelusta, mukaan lukien tiedot varauksen tilasta, matkan järjestämisen muutoksista ja muusta vastaavasta.
 • Teidän selväsanaisesta suostumuksestanne käsittelemme teidän henkilötietojanne myös seuraavissa tarkoituksissa:
 • Meidän ja meidän kumppaniemme tuotteiden markkinointi, esimerkiksi uutiskirjeiden, kampanjoiden, erikoistarjousten ja muiden markkinointitarjousten toimittamiseksi.
 • Palveluiden täydentäminen, analysointi, kehittäminen ja hallinnointi asiakkaille jatkuvasti paremman palvelun tarjoamisen nimissä.


Millä oikeudellisella perusteella teidän henkilötietoja käsittelemme?

Meidän tulee käsitellä teidän tiettyjä henkilötietojanne, jotta voimme täyttää teidän kanssanne solmimaamme sopimusta (esimerkiksi, että voisitte matkustaa). Käsiteltävät tiedot riippuvat siitä, minkä sopimuksen olemme teidän kanssanne solmineet, mutta yleisesti käsittelemme seuraavia tietoja:

 • Teidät yksilöivät tiedot, kuten nimi, osoite, syntymäaika, sähköpostiosoite, puhelinnumero, maksun tiedot, sukupuoli ja passin numero.
 • Tiedot teidän varauksistanne, matkasuunnitelmistanne, matkatoimistosta, varausmieltymyksistänne, erityisavusta ja -ruokavaliosta, jotka olette meille varaamisen yhteydessä toimittaneet.
 • Ulkopuolisista lähteistä hankitut tiedot, esimerkiksi kumppaneiltamme ja muilta sellaisilta osapuolilta saadut tiedot, samoin tiedot, jotka olemme saaneet joltakulta, joka on tehnyt nimissänne varauksen.
 • Tiedot, jotka toimitatte ollessanne yhteydessä meihin, meidän asiakastukeemme (mukaan lukien äänitallenteet) tai meidän sosiaalisen median tiliemme kautta yhteyttä ottaessanne
 • Tiedot, jotka toimitetaan, kun matkustatte yrityksen sopimuksen perusteella.

Mikäli NyxAirilla on laillinen velvollisuus käsitellä tai tallentaa tiettyjä henkilötietoja, se noudattaa tätä laillista velvollisuutta. Tähän kuuluvat esimerkiksi lailliset velvollisuudet tilinpäätöksiin, tulli- ja maahanmuuttovaatimuksiin sekä oikeussuojaan liittyen.

Samoin käsittelemme teidän henkilötietojanne petosten ja turvallisuuskysymysten ehkäisemiseen, tutkimiseen tai näistä ilmoittamiseen sekä lainvalvontaviranomaisten kanssa yhteistyön tekemiseen. Teidän tietojenne käsitteleminen on pääsääntöisesti kummankin osapuolen edun mukaista.


Jos olette antanut suostumuksenne

Käsittelemme teistä lisäksi tiettyjä henkilötietoja, jos olette antanut meille siihen suostumuksenne. Teillä on koska tahansa oikeus perua suostumuksenne.

Käsittelemme seuraavia tietoja vain siinä tapauksessa, että olette antanut meille siihen selväsanaisen, konkreettisen, tietoisen ja yksiselitteisen suostumuksenne:

 • Teidän yhteystietojenne käsitteleminen ja käyttäminen markkinointitarkoituksiin, jos olette varaamisen yhteydessä tai käyttäjätilin luodessanne suostunut uutiskirjeidemme saamiseen sähköpostitse.
 • Tiedot palveluidemme käytöstä, mukaan lukien matka- ja varaushistoria.
 • Tietokoneestanne tai puhelimestanne evästeiden tai muiden teknologioiden avulla kerättävät tiedot, mukaan lukien verkkoselaimen tyyppi, käyttöjärjestelmä, laitteen tyyppi, verkkosivustolla vietetty aika, se, millaisilla sivuilla olette käynyt, milloin viimeksi kävitte sivustollamme ja miltä verkkosivustolta sinne päädyitte.


Kenelle NyxAir julkistaa teidän henkilötietojanne?

NyxAir jakaa teidän henkilötietojanne vain alla kuvatuissa poikkeustapauksissa.

Ulkomaiden viranomaisten vaatimusten vuoksi NyxAir ja muut lentoyhtiöt voivat olla velvolliset matkasuunnitelmienne täyttämisen mahdollistamiseksi toimittamaan ulkomaiden viranomaisille tiettyjä PNR-tietoja ja matkustajien ennakkotietoja (API). Tällaisia tietoja käytetään lähinnä terrorismin ja muiden vakavien rikosten ehkäisyyn ja niitä vastaan kamppailuun. PNR- ja API-tietojen toimittamista säätelee EU:n direktiivi 2016/681. Toimitamme henkilötietojanne myös seuraaville osapuolille, jos se on tarpeen lentonne toteuttamiseksi kuljetusehtojemme mukaisesti:

 • muut lentoyhtiöt ja muut yritykset, jotka liittyvät käyttämänne palvelun tarjoamiseen;
 • yritykset, jotka osallistuvat lentonne varaamiseen ja toteutukseen, esimerkiksi matkayhtiöt;
 • IT-palveluiden tarjoajat ja kehittäjät, jotka takaavat meidän IT-järjestelmiemme toimimisen ja turvallisuuden, esimerkiksi WorldTicket Ltd;
 • maksupalveluiden tarjoaja Maksekeskus AS, mukaan lukien linkkien kautta verkkopankkipalvelut ja luottokorttiyritykset, joiden kanssa NyxAir tekee yhteistyötä erilaisia maksuratkaisuja tarjottaessa;
 • turvallisuusyritykset ja petosten ehkäisyn ja estämisen alalla toimivat yritykset; sekä
 • valtion virastot ja lainvalvontaviranomaiset.


Miten suojaamme teidän henkilötietojanne?

Olemme ottaneet käyttöön laajat tekniset ja järjestölliset toimenpiteet suojataksemme teidän henkilötietojanne häviämiseltä, väärinkäytöltä ja valtuuttamattomalta pääsyltä niihin. Tietojen käsittely ja toimittaminen teidän verkkoselaimenne ja meidän palvelintemme välillä on suojattu vaatimusten mukaisella salauksella ja me täydennämme turvatoimiamme jatkuvasti.

Kun palveluistamme maksetaan kortilla, tiedot lähetetään turvallisen yhteyden kautta siten, että kolmansilla henkilöillä ei ole mahdollisuutta lukea niitä. Kaikki osapuolet, joiden kanssa teemme korttimaksujen osalta yhteistyötä, ovat kansainvälisen turvallisuusstandardin PCI-DSS mukaan sertifioituja, joka tarkoittaa, että teidän korttitietojanne käsitellään erittäin turvallisesti.


Alihankkijat

Käytämme palveluiden tarjoamiseen alihankkijoita. Meidän alihankkijamme käsittelevät henkilötietoja NyxAirin nimissä ja NyxAirin antamien ohjeiden mukaan. Kaikki alihankkijat, jotka käsittelevät nimissämme henkilötietoja, ovat solmineet kanssamme voimassa olevan lainsäädännön mukaan henkilötietojen käsittelyä koskevan sopimuksen. Käytämme alihankkijoita monilla aloilla, esimerkiksi sellaisia IT-palveluita kuten varausjärjestelmä ja sen hallinta.


Miten kauan säilytämme teidän henkilötietojanne?

Tallennamme teidän henkilötietonne, jos se on käsittelyn tavoitteen mukaisesti tarpeen.

Jos olette luonut verkkosivustollamme käyttäjätilin, teidän tietojanne säilytetään niin kauan, kuin teillä on sivustollamme aktiivinen tili.

Kun varaatte matkan NyxAirilla, säilytämme tietojanne kymmenen vuoden ajan matkan jälkeen täyttääksemme lainsäädännöstä seuraavat vaatimukset ja käsitelläksemme kaikki valitukset.


Mitä ovat evästeet ja miten NyxAir niitä käyttää?

Käytämme verkkosivustollamme evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan verkkosivustolla vierailun yhteydessä teidän tietokoneeseenne tai muuhun laitteeseen, jolla verkkosivustollamme vierailette.

Evästeitä käytetään verkkosivustojen toiminnan tehostamiseen ja tiedon välittämiseen verkkosivuston ylläpitäjälle. Evästeet mahdollistavat käyttäjien erottamisen toisistaan, joka puolestaan voi antaa kyseiselle käyttäjälle sovitetun ja sopivamman verkkosivustokokemuksen.

NyxAir käyttää evästeitä, joita tarvitaan verkkosivuston asianmukaiseen toimimiseen, jotta voisit liikkua sivustolla ja käyttää sen toimintoja. Verkkosivustolle käyttää evästeitä myös sivuston toimintojen optimointiin, käyttäjä kokemuksen parantamiseen ja seuraavien käyntien muuttamiseen yksilöllisemmiksi muistaen teidän mieltymyksenne. Tällaisia evästeitä käytetään myös käyttäjän tarkempaan tunnistamiseen, kun kirjaudutte käyttäjätilillenne. Lisäksi evästeitä käytetään anonyymin tilaston laadintaan, jotta ymmärretään, miten käyttäjät verkkosivua käyttävät, joka auttaa meitä parantamaan verkkosivuston rakennetta ja sisältöä.

Jotkut verkkosivustollamme käytettävät evästeet ovat ns. kolmansien osapuolten evästeitä, jotka jotkut meidän kumppaneistamme ovat asentaneet. Jos olette siihen suostuneet, kolmannen osapuolen evästeet keräävät tietoa verkkosivustomme käytöstä.


Voidaanko tietosuojakäytäntöä tulevaisuudessa muuttaa?

Voimme toisinaan muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä. Tietosuojakäytännön viimeisin versio on aina saatavana verkkosivustollamme. NyxAirin tietosuojakäytäntöä muutettiin viimeksi 13. marraskuuta vuonna 2020.


Teidän tietonne, teidän oikeutenne

Saatte aina meiltä vahvistuksen, kun olemme anomuksenne perusteella muuttaneet henkilötietojanne (esimerkiksi saatte vahvistuksen tietojen poistamisesta). Ilmoitamme teille aina, kun emme voi täyttää esitettyä anomusta, ja annamme myös päätöksen perustelut. Henkilötietoja koskevia anomuksia voi esittää maksutta kerran kuuden (6) kuukauden kuluessa. Varaamme itsellemme oikeuden hylätä perusteettomasti toistuvat, liialliset tai selvästi perusteettomat anomukset.


Suostumuksen peruminen

Kun käsittelemme henkilötietojanne teidän suostumuksenne perusteella, teillä on koska tahansa oikeus perua suostumuksenne ottamalla meihin yhteyttä. Sen jälkeen lopetamme suostumukseenne perustuvien henkilötietojen käsittelyn. Voitte perua suostumuksenne vain jatkossa tapahtuvan käsittelyn osalta, ette jo tapahtuneen tietojen käsittelyn osalta. Jos perutte suostumuksenne, se voi merkitä, että ette enää voi täysin käyttää teille sovitettuja tarjouksia tai jotain palveluamme.

Teillä on myös oikeus kieltäytyä markkinointikirjeistä. Kaikki teille lähetetyt markkinointikirjeet sisältävät linkin, jota voitte käyttää tulevista markkinointikirjeistä luopumiseen.

Huomatkaa, että vaikka olettekin ilmoittanut meille toiveestanne jättää markkinointikirjeet saamatta, voimme kuitenkin edelleen toimittaa teille tietoa, joka on tarpeen teidän suhteenne ottamiemme velvoitteiden täyttämisessä, esimerkiksi varausvahvistukset ja muut varauksiin liittyvät tiedot.


Oikeus korjata ja poistaa tietoja

Mikäli henkilötietonne ovat vääriä, puutteellisia tai epäoleellisia, teillä on mahdollisuus kirjautua sisään ja korjata tietoja tai anoa tietojen korjaamista tai poistamista lähettämällä kirje osoitteeseen support@nyx.ee. Huomatkaa, että tietojen poistaminen voi merkitä sitä, että NyxAir ei voi tarjota varattuja palveluita ja teidän käyttäjätilinne voidaan sulkea.


Oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen

Teillä on oikeus vaatia henkilötietojenne käsittelyn rajoittamista tai anoa henkilötietojen käytön lopettamista. Todennäköisesti NyxAirin ei ole siinä tapauksessa enää mahdollista tarjota teille palveluita.


Oikeus saada pääsy tietoihin

Teillä on oikeus anoa henkilötietojenne toimittamista teille, kun haluatte tietoa siitä, miten tai millaisia henkilötietojanne me käsittelemme. Teillä on oikeus vaatia rekisteristämme henkilötietojenne kopiota. NyxAir julkistaa teille henkilötietonne vain siinä tapauksessa, että pystymme toteamaan henkilöllisyytenne.


Oikeus esittää valitus

Meille on erittäin tärkeää, että tunnetta olonne turvalliseksi, ja siksi käsittelemme henkilötietoja äärimmäisen kunnioittavasti. Jos olette sitä mieltä, että käsittelemme henkilötietojanne epäsopivalla tavalla, voitte ottaa meihin yhteyttä. Teillä on myös oikeus esittää valitus Viron tietosuojaviranomaiselle (Eesti Andmekaitse Inspektsioon) verkkosivustolla www.aki.ee.


Oikeus kyseenalaistaa tietojenne käsitteleminen

Teillä on oikeus kyseenalaistaa henkilötietojenne käsitteleminen, joka perustuu meidän oikeutettuun etuumme. Jos emme pysty osoittamaan tietojenne käsittelylle tyhjentäviä perusteluita, jotka ovat painavampia kuin teidän etunne, oikeutenne ja vapautenne, tai sitä, että käsitteleminen tapahtuu oikeudellisten vaatimusten esittämiseksi, käyttämiseksi tai puolustamiseksi, emme enää käsittele henkilötietojanne.


Oikeus poistaa tiedot

Voitte pyytää meitä poistamaan henkilötietonne ja me poistamme ne ilman perusteetonta viivästystä, paitsi siinä tapauksessa, että meillä on laillinen peruste jatkaa tietojen käsittelemistä, esimerkiksi pyydettyjen palveluiden tarjoamiseen tai laillisten vaatimusten tai oikeuksien käyttämiseen.


Yhteystiedot

Jos teillä on kysymyksiä tai ongelmia henkilötietojen käsittelyn, markkinointimme tai tämän tietosuojakäytännön suhteen, ottakaa meihin yhteyttä osoitteella support@nyx.ee.

NyxAir OÜ, Peterburi tee 44/2 11415, Tallinn, Viro