Privaatsuspoliitika


Üldine informatsioon

Käesolev privaatsuspoliitka sätestab, kuidas NyxAir kogub, kasutab, edastab ja töötleb teie isikuandmeid. Samuti on privaatsuspoliitikas esitatud teie õigused, meie kontaktandmed ja isikuandmete kaitsemiseks rakendatavad meetmed.

Käesolev privaatsuseeskiri kehtib kõigi isikuandmete kohta, mida meile esitate, kui plaanite reisi, reisite meiega, ostate või kasutate meie teenuseid, külastate meie veebiteenuseid või meiega muul viisil suhtlete. Töötleme isikuandmeid kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) ja teiste kohaldatavate andmekaitse õigusaktidega.

Täpsemat teavet isikuandmete töötlemise kohta leiate allpool.


Andmete koguja

NyxAir OÜ, Peterburi tee 44 11415 Tallinn, Eesti; registrikood: 14361523.


Millal ja kuidas töötleme teie isikuandmeid?

NyxAir kogub teie esitatud isikuandmeid, kui kasutate meie veebilehte või teenuseid, näiteks kui broneerite reisi või võtate ühendust meie klienditeenindusega.

Töötleme reisidega seoses teie isikuandmeid vastavalt ühtsetele lennu- ja reisitööstuse broneerimis- ja reisiandmete standardile, mida elektroonilistes piletisüsteemides nimetatakse PNR-iks (Passenger Name Record). PNR sisaldab reisija nime, aadressi, kontaktandmeid, andmeid tellitud lisateenuste kohta, samuti andmeid koos reisivate reisijate kohta. Ühtse standardi eesmärk on lihtsustada lennujaamateenuste osutamist, nagu lennule registreerimine ja pagasi käitlemine, ning standardiseeritud broneerimis- ja reisiandmete edastamine lennufirmade vahel, et reisijad saaksid kasutada mitut lennufirmat sihtkohta jõudmiseks.

Teie nõusolekul võime teie kohta andmeid koguda ka välistest allikatest, näiteks NyxAiri partneritelt (tavaliselt ettevõtted, mille teenuseid võite reisiga seoses kasutada, nagu hotellid või autorendiettevõtted). Andmeid võidakse hankida ka suhtlusvõrgustikest, nagu Facebook või Google, kui olete selle ühendanud mõne meie teenusega.


Mis eesmärkidel kasutame teie isikuandmeid?

NyxAir kogub teie isikuandmeid mitmetel eesmärkidel. Isikuandmete kogumine ja nende kasutamine sõltub sellest, milliseid teenuseid te kasutate ja kas olete loonud kasutajakonto. Kasutame teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel.

 • Meilt tellitud teenuste pakkumine ja haldamine, samuti meie kohustuste täitmine teenuste kasutamisel, näiteks seoses teie broneeringute või maksete haldamisega.
 • Administratiivsed eesmärgid, sealhulgas raamatupidamine, arvete esitamine ja auditeerimine, deebetkaartide autentimine ja kontrollimine, vajalikud immigratsiooni- ja tollikontrollid, seoses tervise ja ohutusega ning muud õigustatud administratiivsed ja/või juriidilised eesmärgid.
 • Teiega sõlmitud lepingu täitmine, näiteks teile vajaliku teabe saatmine ostetud teenuse kohta, sealhulgas teave broneeringu oleku, reisikorralduse muudatuste ja muu sarnase kohta.
 • Teie selgesõnalisel nõusolekul töötleme teie isikuandmeid ka järgmistel eesmärkidel:
 • meie ja meie partnerite toodete turundamine, näiteks uudiskirjade, kampaaniate, eripakkumiste ja teiste turunduspakkumiste edastamiseks;
 • teenuste täiustamine, analüüsimine, arendamine ja haldamine klientidele pidevalt parema teenuse pakkumise nimel.


Millistel õiguslikul alustel töötleme teie isikuandmeid?

Peame töötlema teie teatud isikuandmeid, et saaksime täita teiega sõlmitud lepingut (näiteks et saaksite reisida). Töödeldav teave sõltub sellest, mis lepingu oleme teiega sõlminud, kuid üldiselt töötleme järgmisi andmeid:

 • teid identifitseerivad andmed, nagu nimi, aadress, sünniaeg, e-posti aadress, telefoninumber, makse andmed, sugu ja passi number;
 • andmed teie broneeringute, reisiplaanide, reisibüroo, broneeringueelistuste, eriabi ja dieedi kohta, mis olete meile broneeringuga seoses edastanud;
 • välistest allikatest hangitud andmed, näiteks parteritelt ja teistelt sellistelt osapooltelt saadud andmed, samuti andmed, mille oleme saanud kelleltki, kes on teie nimel broneeringu teinud;
 • andmed, mille edastate meiega, meie klienditoega (sealhulgas helisalvestised) või meie sotsiaalmeediakontode kaudu ühendust võttes;
 • andmed, mis edastatakse, kui reisite ettevõtte lepingu alusel.

Kui NyxAir on seaduslikult kohustatud teatud isikuandmeid töötlema või salvestama, järgib ta seda seaduslikku kohustust. Selle hulka kuuluvad näiteks seaduslikud kohustused seoses aruandluse, tolli- ja immigratsiooninõuete ning õiguskaitsega.

Samuti töötleme teie isikuandmeid pettuste ja turvaküsimuste ennetamiseks, uurimiseks või nendest teatamiseks ning õiguskaitseasutustega koostöö tegemiseks. Teie andmete töötlemine on üldjuhul mõlema osapoole huvides.


Kui te olete andnud oma nõusoleku

Töötleme teie kohta lisaks teatud isikuandmeid, kui olete meile andnud selleks nõusoleku. Teil on õigus iga ajal nõusolekust loobuda.

Töötleme järgmisi andmeid ainult siis, kui olete andnud meile selle kohta selgesõnalise, konkreetse, teadliku ja ühemõttelise nõusoleku:

 • teie kontaktandmete töötlemine ja kasutamine turunduseesmärkidel, kui olete broneerimisel või kasutaja loomisel nõustunud meie uudiskirjade saamisega e-posti teel;
 • andmed meie teenuste kasutamise kohta, sealhulgas reisi- ja broneerimisajalugu;
 • teie arvutis või telefonis küpsiste või teiste tehnoloogiate abil kogutavad andmed, sealhulgas veebibrauseri tüüp, operatsioonisüsteem, seadme tüüp, veebilehel veedetud aeg, see, milliseid lehti olete külastanud, millal viimati külastasite meie lehte ja mis veebilehelt te sinna jõudsite.


Kellele NyxAir teie isikuandmeid avaldab?

NyxAir jagab teie isikuandmeid ainult allkirjeldatud erandjuhtudel.

Välisriikide ametiasutuste nõuete tõttu võivad NyxAir ja teised lennuvõtjad olla kohustatud teie reisiplaanide täitmise võimaldamiseks edastama välisriikide ametiasutustele teatud PNR-andmeid ja reisijate eelteavet (API). Selliseid andmeid kasutatakse peamiselt terrorismi ja muude raskete kuritegude ennetamiseks ja nende vastu võitlemiseks. PNR- ja API-andmete edastamist reguleerib EL direktiiv 2016/681. Edastame teie isikuandmeid ka järgmistele osapooltele, kui see on vajalik teie lendu teostamiseks vastavalt meie veotingimustele:

 • teised lennufirmad ja muud ettevõtted, kes on seotud teie kasutatava teenuse pakkumisega;
 • ettevõtted, mis osalevad teie lennu broneerimises ja sooritamises, näiteks reisibürood;
 • IT-teenuste pakkujad ja arendajad, kes tagavad meie IT-süsteemide toimimise ja turvalisuse, näiteks WorldTicket Ltd;
 • makseteenuste pakkuja Maksekeskus AS, sealhulgas pangalingiteenused ja krediitkaardiettevõtted, kellega NyxAir teeb koostööd erinevate makselahenduste pakkumisel;
 • turvaettevõtted ning pettuste ennetamise ja tõkestamisega tegelevad ettevõtted; ning
 • riigiametid ja õiguskaitseorganid.


Kuidas me kaitseme teie isikuandmeid?

Oleme rakendanud ulatuslikke tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et kaitsta teie andmeid kadumise, kuritarvitamise ja volitamata ligipääsu eest. Andmete töötlemine ja edastamine teie veebibrauseri ja meie serverite vahel on nõuetekohase krüptimisega kaitstud ja me täiustame pidavalt oma turvameetmeid.

Meie teenuste eest kaardiga tasumisel saadetakse andmed turvalise ühenduse kaudu, nii et kolmandatel isikutel ei oleks võimalik neid lugeda. Kõik osapooled, kellega teeme kaardimaksete osas koostööd, on sertifitseeritud vastavalt rahvusvahelisele turvastandardile PCI-DSS, mis tähendab, et teie kaardiandmeid töödeldakse väga turvaliselt.


Alltöövõtjad

Kasutame teenuste osutamiseks alltöövõtjaid. Meie alltöövõtjad töötlevad isikuandmeid NyxAiri nimel ja vastavalt NyxAiri antud juhistele. Kõik alltöövõtjad, kes meie nimel isikuandmeid töötlevad, on meiega vastavalt kehtivatele seadustele sõlminud isikuandmete töötlemise lepingu. Kasutame alltöövõtjaid mitmetes valdkondades, näiteks selliseid IT-teenused nagu broneerimissüsteem ja selle haldamine.


Kui kaua teie isikuandmeid säilitame?

Salvestame teie isikuandmeid, kui see on töötlemise eesmärgil vajalik.

Kui olete meie veebilehel loonud kasutajakonto, säilitatakse teie andmed seni, kui teil on meie lehel aktiivne konto.

Kui broneerite reisi NyxAiriga, säilitame teie andmeid kümme aastat pärast reisi, et täita seaduslikke ja regulatiivseid nõudeid ning töödelda kõiki kaebusi.


Mis on küpsised ja kuidas NyxAir neid kasutab?

Kasutame oma veebilehel küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad teavet, mis salvestatakse veebisaidi külastamisel teie arvutisse või teise seadmesse, millega meie veebilehte külastate.

Küpsiseid kasutatakse veebilehtede töötamise tõhustamiseks ning veebilehele haldajale teabe edastamiseks. Küpsised võimaldavad kasutajaid üksteisest eristada, mis omakorda võib anda vastavale kasutajale kohandatud ja sobivama veebilehekogemuse.

NyxAir kasutab küpsiseid, mis on vajalikud veebilehe korrektseks toimimiseks, et saaksite veebilehel navigeerida ja selle funktsioone kasutada. Meie veebileht kasutab küpsiseid ka lehe funktsioonide optimeerimiseks, kasutajakogemuse parandamiseks ja järgnevate külastuste isikupärasemaks muutmiseks, pidades meeles teie eelistusi. Selliseid küpsiseid kasutatakse ka kasutaja täpsemaks tuvastamiseks, kui logite oma kasutajaga sisse. Lisaks kasutatakse küpsiseid anonüümse statistika koostamiseks, et saada aru, kuidas kasutajad veebilehte kasutavad, ning aidata meil veebilehe struktuuri ja sisu parandada.

Mõned meie veebilehel kasutatavad küpsised on nn kolmandate osapoolte küpsised, mille on seadnud mõned meie partnerid. Kui olete sellega nõustunud, kasutavad kolmanda osapoole küpsised teavet meie veebilehe kasutamise kohta.


Kas privaatsuspoliitikat võidakse tulevikus muuta?

Võime käesolevat privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta. Privaatsuspoliitika viimane versioon on alati saadaval meie kodulehel. NyxAiri privaatsuspoliitikat muudeti viimati 13. novembril 2020.


Teie andmed, teie õigused

Saate alati meie kinnituse, kui oleme teie taotluse alusel muutnud teie andmeid (näiteks saate kinnituse andmete kustutamise kohta). Teavitame teid alati, kui me ei saa teie esitatud taotlust täita, ning anname ka otsuse põhjused. Isikuandmete taotlusi saab tasuta esitada kord kuue (6) kuu jooksul. Jätame endale õiguse lükata tagasi põhjendamatult korduvad, ülemäärased või selgelt alusetud taotlused.


Nõusolekust loobumine

Kui töötleme teie isikuandmeid vastavalt teie nõusolekule, on teil õigus igal ajal meiega ühendust võttes oma nõusolekust loobuda. Lõpetame seejärel teie nõusolekul põhinevate isikuandmete töötlemise. Oma nõusoleku saate tühistada ainult edaspidiseks töötlemiseks, mitte juba toimunud andmete töötlemiseks. Kui te loobute oma nõusolekust, võib see tähendada, et te ei saa enam täielikult kasutada teie jaoks kohandatud pakkumisi ega mõnda meie teenust.

Samuti on teil õigus keelduda turunduskirjadest. Kõik teile saadetud turunduskirjad sisaldavad linki, mida saate kasutada edasistest turunduskirjadest loobumiseks.

Pange tähele, et kuigi olete meid teavitanud soovist turunduskirju enam mitte saada, võime teile siiski edastada teavet, mis on vajalik teie ees võetud kohustuste täitmiseks, näiteks broneeringu kinnitused ja muu teave seoses broneeringutega.


Õigus andmete parandamiseks ja kustutamiseks

Kui teie isikuandmed on valed, puudulikud või ebaolulised, on teil võimalus sisse logida ja andmeid parandada või taotleda andmete parandamist või kustutamist, saates kirja aadressil support@nyx.ee. Pange tähele, et andmete kustutamine võib tähendada, et NyxAir ei saa broneeritud teenuseid osutada ja teie kasutajakonto võidakse sulgeda.


Õigus andmete töötlemise piiramiseks

Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist või taotleda isikuandmete kasutamise lõpetamist. Tõenäoliselt ei ole NyxAiril sel juhul enam võimalik teile teenuseid pakkuda.


Õigus andmetele juurdepääsu saamiseks

Teil on õigus taotleda oma isikuandmete edastamist teile, kui soovite infot selle kohta, kuidas või milliseid teie isikuandmeid me töötleme. Teil on õigus nõuda meie registrist oma isikuandmete koopiat. NyxAir avaldab teile isikuandmed ainult juhul, kui suudame teie isiku kinnitada.


Õigus kaebuse esitamiseks

Meie jaoks on äärmiselt oluline, et tunneksite ennast turvaliselt, ja seetõttu töötleme isikuandmeid ülima austusega. Kui te arvate, et töötleme teie isikuandmeid ebasobival viisil, võite meiega ühendust võtta. Samuti on teil õigus esitada kaebus Eesti Andmekaitse Inspektsioonile veebilehel www.aki.ee.


Õigus töötlemine vaidlustada

Teil on õigus vaidlustada teie isikuandmete töötlemine, mis põhineb meie õigustatud huvil. Kui me ei suuda näidata teie andmete töötlemiseks ammendavaid õiguspäraseid põhjuseid, mis kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused, või seda, et töötlemine toimub õiguslike nõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks, ei töötle me enam teie isikuandmeid.


Õigus andmete kustutamisele

Võite paluda meil oma isikuandmed kustuda ning me kustutame need põhjendamatu viivituseta, välja arvatud juhul, kui meil on seaduslik põhjus andmete töötlemise jätkamiseks, näiteks taotletud teenuste osutamiseks või seaduslike nõuete või õiguste täitmiseks.


Kontaktandmed

Kui teil on küsimusi või probleeme isikuandmete töötlemise, meie turunduse või käesoleva privaatsuspoliitika osas, võtke meiega ühendust aadressil support@nyx.ee.

NyxAir OÜ, Peterburi tee 44/2 11415, Tallinn, Eesti