Üksinda reisivad lapsed

Üksinda reisivad lapsed

Üksinda reisivad lapsed


Tagame enda poolt lapse eest hoolitsemise, kui ta lendab meie saatjata lapse teenusega (UMNR).

 • Tagame, et teie laps juhatatakse läbi turvakontrolli ja lennujaama ning väravast lennukisse.
 • Lennukis antakse laps meie pardateenindjate hoole alla ning teda aidatakse pagasiga.
 • Sihtkohas antakse laps üle teie kirjalikult määratud isikule.


Kes saavad saatjata lapse teenust kasutada?

 • Saatjata lapse teenust on võimalik broneerida 5–15-aastastele lastele.
 • Alla 5-aastased lapsed on kahjuks liiga noored, et saatjata reisida.
 • Üle 15-aastased lapsed reisivad täiskasvanuna.


Kohustuslik 5–11-aastastel lastel

5–11-aastastel lastel on kohustuslik saatjata lapse teenuse kasutamine, kui nad reisivad üksi või ilma täiskasvanuta (16-aastased ja vanemad).


Võimalik 12–15-aastastel lastel

12–15-aastastel lastel on võimalik reisida üksi või kasutades saatjata lapse teenust. Kui te otsustate teenust mitte kasuta, reisivad nad üksi. Soovitame sel juhul neil kaasa võtta dokumendid, mis näitavad, kes nad sihtkohas peale võtab, kus nad ööbivad, ning vanema või seadusliku hooldaja kontaktandmed.


Muud tingimused

 • Kui meile tundub, et halva ilma või muude erakorraliste asjaolude tõttu on võimalus, et lend maandub mõnes teises lennujaamas kui sihtkoht, ei luba me saatjata lastel sellel lennul reisida.
 • Üksinda reisivatel lastel ei ole lubatud reisida lemmikloomadega, sõltumata sellest, kas loomad oleksid lennuki salongis või lastiruumis.
 • Kui laps võib lennul haiguse tõttu vajada ravimeid, peab ta olema võimeline neid ise manustama. Meie pardateenindajad ei saa ravimeid manustada ega neid jahedas kohas hoida.


Broneerimine

Saatjata lapse broneeringu tegemiseks saatke meile kiri aadressil support@nyx.ee.

Saatjata lapse teenusel kehtib väike lisatasu – 20 eurot ühe lapse ja lennu kohta. See on vajalik, et saaksime kindlustada teie lapse turvalisuse ja heaolu kogu reisi vältel.


Reisiks ettevalmistumine

Oleme kehtestanud ranged meetmed, mis tagavad teie lapse turvalisuse reisi igas etapis.

Lapse vanem või seaduslik hooldaja peab eelnevalt täitma vormi, kus tuleb esitada lapse isikuandmed, reisimarsruut ja isikute nimed, kes annavad lapse meie personalile üle väljumisel ning kellele anname lapse üle saabumisel.

Laadige alla üksinda reisiva lapse vorm allpool ning esitage see meie esindajatele lennujaamas lapse registreerimisel (kolm koopiat). Viivituste vältimiseks täitke kindlasti kogu vorm ning tooge kõik kolm eksemplari registreerimislauda.


Lennujaamas

 • Veenduge, et lapsel oleksid kõik olulised esemed käsipagasis.
 • Lapse vanem/seaduslik hooldaja/volitatud täiskasvanu peaks lapse tooma lennujaama registreerimislauda vähemalt tund aega enne lennuki väljumist. Võtke kindlasti kaasa ka kõik kolm saatjata lapse vormi.
 • Lapse vanem/seaduslik hooldaja/volitatud täiskasvanu peaks aitama last lennule registreerimisega ning äraantava pagasiga.
 • Lapse vanem/seaduslik hooldaja/volitatud täiskasvanu peab registreerimisel esitama kehtiva isikut tõendava dokumendi ning püsima lennujaamas lennuki väljumiseni.
 • Meie abipersonal võtab pärast registreerimist lapse enda hoole alla ning juhatab ta läbi turvakontrolli ja lennujaama kuni väravateni, kus ta jääb lapse juurde kuni pardapersonalile üle andmiseni.

Täitke üksinda reisiva lapse vorm SIIN.