Kontaktandmed


Klienditugi

Please contact our Support Centre if you have any questions or feedback. 

NyxAiri klienditugi
Telefon:
E-post:
+372 634 7236
support@nyx.ee
Lahtiolekuajad:
Tööpäevad 
Laupäev 
Pühapäev 

06:00-22:00
08:00-13:00
16:30-22:00

Grupibroneeringud

Palun edastage kõik grupibroneeringute taotlused (10 inimest või enam) pakkumise saamiseks aadressile groups@nyx.ee.


Muud kontaktandmed

Tellimuslennud ja ACMI charter@nyx.ee
Arved finance@nyx.ee
Kaebused claims@nyx.ee